مناقصات و مزایدات

19 ارديبهشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی شماره 01 - 1402 (نوبت اول)

شرکت آب و برق و تأسیسات قشم در نظر دارد پروژه هوشمندسازی تأسیسات آب¬رسانی و شبکه توزیع آب شرب شهر قشم به روش EPC و تأمين مالي پروژه از محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
20 فروردين

خدمات پشتيباني سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری، شبكه ، يو پي اس و دوربین های مدار بسته سازمان منطقه آزاد قشم (آگهی تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي ) 30 - 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد خدمات پشتيباني سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری، شبكه ، يو پي اس و دوربین های مدار بسته سازمان منطقه آزاد قشم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
15 اسفند

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد جهت پشتيباني، طراحي و راه اندازي شبكه FTTX با اشخاص حقوقی دارای صلاحت مشاركت نماید.

ادامه خبر
14 اسفند

تعمیرات و بازسازی مهمانسرای جزیره هنگام ( آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 31- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه تعمیرات و بازسازی مهمانسرای جزیره هنگام را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکاران صاحب صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
26 بهمن

خدمات پشتيباني سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری، شبكه، يو پي اس و دوربین های مدار بسته سازمان منطقه آزاد قشم (آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ) 30 - 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد خدمات پشتيباني سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری، شبكه ، يو پي اس و دوربین های مدار بسته سازمان منطقه آزاد قشم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
23 بهمن

پروژه احداث پارک ساحلی هرمز ( آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي - « نوبت اول ») 29- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه احداث پارک ساحلی هرمز را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکاران صاحب صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
10 بهمن

سرمایه گذاری، راهبری و مدیریت پسماندهای جزیره قشم به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) به انضمام عملیات پیمانکاری خدمات شهری جزیره قشم ( آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي « نوبت اول ») 28- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه سرمایه گذاری، راهبری و مدیریت پسماندهای جزیره قشم به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) به انضمام عملیات پیمانکاری خدمات شهری جزیره قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به سرمایه گذار/ پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .

ادامه خبر
4 بهمن

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 03-1401 (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 03-1401 (نوبت دوم)

ادامه خبر
27 دی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 03-1401 (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 03-1401 (نوبت اول)

ادامه خبر
5 دی

موافقت نامه شرکت برنده مناقصه "حمل و نصب تابلوها و علایم ترافیکی در سطح جزیره قشم "

"شرکت حصار ساحل هرمز"؛ موافق نامه مذکور از لینک زیر قابل رویت و دانلود است:

ادامه خبر
1 - 10 of 46

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد